Hummer irländsk

Färsk irländsk hummer. Fångstzon 27.

Kategori: